• Måtten i tabellen är kroppsmått.
  • Tag strama mått, men utan att dra åt, iklädd dina vanliga underkläder. Jämför sedan mot tabellen ovan för att hitta din storlek.
  • Tag horisontella mått på högsta punkten.
  • Rörelsevidden är tillagt i respektive plagg och inget som du skall ta hänsyn till vid måttagningen. Rörelsevidden varierar beroende på modell.
  • Måttlistan går efter SIS 13402-3 standard.